PRVNÍ JÍDELNY

Stanovit přesné datum, kdy byl položen základní kámen českého školního stravování, se dá díky neúplnosti historických pramenů určit jen těžko.

Současné publikace uvádějí, že se české školní stravování datuje od konce druhé světové války. Po druhé světové válce totiž vyšly v platnost první zákony regulující stravování dětí školou povinných. Logicky ale musela těmto zákonům předcházet jistá zkušenost a praxe, a proto jsme si položili otázku: Před vznikem prvních zákonů o školních jídelnách neexistovalo nic, co by bylo těmto jídelnám podobné? Tradice českého školního stravování musí být jistě starší, než je běžně uváděno.

Cílem tohoto projektu není stanovit počátky českého školního stravování od data platnosti prvních zákonů, ale najít první plnohodnotná data, která poukazují na organizovanou přípravu jídla pro děti ve školách.

 


 

Mladá generace - naše budoucnost

Během války a let po válce panoval nedostatek potravin. Celkově to bylo období velmi tíživé a plné nedostatku. Jídlo bylo až do roku 1953 přidělováno tzv. lístkovým systémem, což v praxi znamenalo, že neměli-li jste lístek, nedostali jste najíst.

Jednou z hlavních priorit tohoto období byla starost o mladou generaci. Děti a mladí lidé trpěli mnoha zdravotními problémy a tak byla snaha zejména o zlepšení zdravotního stavu dětí, který byl nedostatečnou výživou v době války značně poznamenán. Některé potraviny, jichž bylo během přídělového systému nedostatek (mléko, mléčné výrobky, vejce, jižní ovoce), byly považovány za mimořádně vhodné pro děti. Tehdejší jídelny se jimi proto zásobovaly přednostně. Přidělování potravin do jídelen však mělo také své limity, například vejce se dávala pouze dětem do deseti let.

První poválečné jídelny vznikaly díky mezinárodní pomoci především na územích zasažených válečnými operacemi, kde žilo hodně sirotků (u nás hlavně Slezsko) a nebo díky iniciativě škol a obcí.

Jak vypadalo školní stravování  v období první republiky si přečtěte v předchozím článku

děti v jídelně 50.léta

Zdroj: http://trida4a-zs.blog.cz/0910/skolni-jidelna
Školní jídelna v Mladé Vožici 50. léta

Tehdejší školní jídelny

V poválečné době ještě není možné uvažovat o školním stravovacím zařízení, jaké známe dnes. Místo pracujícího personálu zde vařily žákyně v rámci předmětu domácí práce, dnes známého jako vaření. Nejčastějším jídlem, které bylo podáváno, byla stále velmi hustá polévka s chlebem. V poválečném období nebyl dostatek ovoce a zeleniny a proto, aby žákům nechyběly vitamíny, byl jim podáván rybí tuk. Tam, kde nevařily žákyně, byly do škol dodávány svačiny. Takovými nejčastějšími svačinkami byla například míchaná vejce vyrobená z vajec sušených, kakao nebo slané i sladké sušenky. 

Potraviny na svačiny pocházely z humanitární pomoci financované USA, Kanadou, Anglií a dalšími státy. Potraviny byly do škol distribuovány na základě dohody UNRRA, jejímž hlavním cílem bylo zabránit hladu a napravit výživový deficit způsobený nedostatkem potravin v období války.

http://www.vhu.cz/ceskoslovensko-a-povalecna-pomoc-unrra/

http://www.vhu.cz/ceskoslovensko-a-povalecna-pomoc-unrra/
dobový plakát

UNRRA v Československu

UNRRA byla založena 9. listopadu 1943. Jednalo se o mezinárodní organizaci, která dodávala potraviny, ošacení, léky, ale i potřeby pro zemědělství a průmysl do států  zasažených válkou. Celý název této organizace zní United Nations Relief and Rehabilitation Administration, což je v překladu Dohoda o Správě Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu.

Rozpočet organizace nebyl na svou dobu vůbec malý, hospodařila s téměř 3,7 miliardami dolarů. Na tomto rozpočtu se podílely především členské státy spojených národů.

Každý stát si upravoval činnost UNNRA na svém území po svém. U nás byla činnost organizace upravována dekretem prezidenta Beneše 2/1945.

Mise UNRRA dovážela do Československa potravinovou a jinou pomoc ve vlacích, které byly těsně po válce doprovázeny vojenskými hlídkami. Mise byla ukončena 30. června 1947. Do té doby bylo Československu pomoženo materiálem v hodnotě patnáct miliard korun.

UNRRA zásobovala potravinami i vznikající školní jídelny. 

http://www.vhu.cz/ceskoslovensko-a-povalecna-pomoc-unrra/ 

http://www.vhu.cz/ceskoslovensko-a-povalecna-pomoc-unrra/
humanitární pomoc pro Prahu

První státní jídelny

Jídelny z počátku vznikaly z iniciativy některých škol, později obcí a konečně státu. První jídelny zřízené státem byly z počátku určeny pro děti bez rodičů a postupně pro děti, jejichž matky musely denně chodit do práce. Bylo potřeba zajistit péči o děti v pracovní době rodičů, ale také jejich stravování. Později sloužily i pro děti docházející do školy ze vzdálenějších obcí. V této době se totiž základní školy nevyskytovaly v každém městě a tak museli žáci za vzděláním často dojíždět i z velkých vzdáleností. 

Důležité pro toto období je, že se začala přenášet část výchovy v oblasti stravování z rodin na půdy škol a školních jídelen. Dětem se tedy stravovací návyky nevštěpovaly jen doma od maminek či babiček, ale i v samotných školách.

Jak rostla zaměstnanost žen – matek, rozrůstala se i instituce školního stravování. Narůstající trend zaměstnanosti žen začal ovlivňovat počet strávníků ve školních jídelnách, což přirozeně způsobovalo rozrůstání školních jídelen. Jen v roce 1953 u nás bylo registrováno 500 školních jídelen a 308 000 strávníků.

mapa šj

Mapa školních jídelen dle roku založení k prohlédnutí ZDE.

 

Období 50. let se, co se školních jídelen týče, vyznačovalo především základy legislativy upravující fungování stravovacích provozů a jejich řízení. V praxi to znamenalo, že stát měl tendenci dát všem školním jídelnám jednotný řád a mít dohled nad jejich fungováním.

Stát tedy roku 1960 učinil vládním usnesením za školní stravování odpovědným ministerstvo školství. Ministerstvo začalo vydávat směrnice stanovující výše finančních norem na nákup potravin a poplatků za stravování včetně systému slev, pro stravování žáků základních devítiletých škol v pohostinských provozovnách družstev a výživové normy.

Byla zřizována výchovná střediska školního stravování v okresech a později i krajích. Na kvalifikace pracovníků ve školních jídelnách byly kladeny vysoké odborné nároky a proto postupně vznikla funkce inspektora školního stravování. Inspektor měl na starosti metodiku, vzdělávání a kontrolu zařízení školního stravování v celé republice, a to jednotným způsobem. 

 

 


Úryvek z natáčení s bývalou paní kuchařkou. Pusťte si vyprávění, ve kterém se dozvíte, jak náročná byla tenkrát práce ve školní jídelně.

 

 


OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ

Jaké konkrétní potraviny dovážela UNRRA do Československa?

Co jsou to "finanční normy na nákup potravin"?

Kdy naposledy pomáhala UNRRA v tehdejším Československu?

Proč musely matky od rodin začít po válce denně chodit do práce?


 
Máte-li doplňující informace, dokumenty či fotografie doplňující tento článek, pošlete nám je na info@100letspolecne.cz a my je rádi zveřejníme.


Rešerši informací pro tento článek vypracovala Asociace recentní archeologie.  ara