Asociace recentní archeologie

ara

Jsme hlavním partnerem a dodavatelem historických dat události "100 let společného stravování".
Sdružujeme odborníky a poučené laiky zajímající se o archeologické památky z doby nedávné minulosti. Naším cílem je tyto objekty zkoumat, chránit a popularizovat.

Asociace recentní archeologie (zkráceně ARA) sdružuje odborníky a poučené laiky se zájmem o archeologické památky z období nedávné minulosti.

Naším cílem je zkoumat, popularizovat a chránit hmotné pozůstatky lidské činnosti z posledních tří staletí. Během našich výzkumů navštěvujeme opuštěné stavby a zaniklé obce v pohraničí nebo dokumentujeme zbytky válečného opevnění.

Jako archeology nás zajímá vývoj lidské kultury v jejím nejširším smyslu, včetně kultury stravování. Pro projekt “100 let společného stravování” proto dodáváme historická data a archivní prameny.

Oslovit nás mohou všichni zájemci o historii a archeologii nedávné minulosti, nadšení návštěvníci památek nebo urbexeři. Pořádáme řadu přednášek, exkurzí a popularizačních akcí pro dětské i dospělé publikum. Naše aktivity můžete sledovat na webu www.recentniarcheologie.cz.

 

ARA je tvůrcem simulace protivzdušné obrany Plzně během 2. světové války. Mrkněte na jejich videa.