ASPOS, z.s.

01ce49b0-51f7-4fea-9412-d08e7a0448be

Jsme profesní sdružení pracovníků společného stravování.

Asociace společného stravování, z.s (ASPOS) vznikla v roce 2005 a od té doby sdružuje vedoucí pracovníky především z oblasti školních jídelen. Svým členům, vedoucím školních jídelen a zaměstnancům zařízení hromadného stravování, nabízí přístup k aktuálním informacím a důležitým dokumentům ze všech oblastí hromadného stravování a partnerský benefitní program. Vytváří nekomerční prostředí pro vzájemnou komunikaci mezi státní správou, zřizovateli a stravovacími zařízeními v jednotlivých krajích ale i v rámci celé ČR.

Informace poskytované ASPOSem jsou pro Vás vypracovávány odborníky zaměřenými na jednotlivá odvětví společného stravování. Zajímá-li Vás, kdo pro Vás hlídá jednotlivá odvětví a píše články,podívejte se.

ASPOS se stejně jako každý jiný zájmový spolek řídí platnými stanovami.